Kontakt

Vid frågor om tjänsten ring

031- 227 227

           

styrochstall@jcdecaux.com

 

Rapporter för att få reda på mer om självbetjäningen för hyrcykelsystemet och att göra det bästa av tjänsten.

Ett enkelt sätt att förbättra klimatet

Ett enkelt sätt att förbättra klimatet

Styr & Ställ är ett transportmedel som är enkelt att använda och praktiskt. Det är också ett sätt att hjälpa till att skydda miljön och minska utsläppen av växthusgaser.

Syftet med hyrcykelsystemet är att det skall vara ett komplement till bil – och kollektivtrafik i innerstaden och bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Styr & Ställ erbjuder invånarna och besökare ett system som gynnar såväl miljö som framkomlighet.

Det ska också vara mer flexibelt att ta sig runt i staden. På ett flertal stationer belägna inom 300 meter från varandra, kan du hämta ut och återlämna en cykel. Därmed kan du själv bestämma och anpassa din resväg efter dina behov.

Stationerna är placerade i närheten av hållplatser, större promenadstråk, torg och andra knutpunkter, vilket underlättar och uppmuntrar till cykeltransporter som ett miljövänligt alternativ till övriga transportmedel.

Genomsnittstiden för en hyrcykeltur beräknas till cirka 20 minuter, och den kostnadsfria perioden är begränsad till 30 minuter för att systemet skall kunna nyttjas av så många som möjligt, till en låg kostnad för abonnenten.

Den erbjuder stadsbor ett alternativ till användningen av bil vid korta resor, som är starkt skadliga för miljön.

 
Mitt konto
Mina stationer

Sök stationer    

Hitta en station och lägg den i dina favoriter!