Kontakt

Vid frågor om tjänsten ring

031- 227 227

           

styrochstall@jcdecaux.com

 

Vanliga frågor gällande Styr & Ställs tjänst besvaras här.

Kort Ta reda på mer om priser på års- och 3-dagarskort, cykeltider, deposition m m.

Jag har ett nytt Västtrafikkort, vad gör jag då?

- Du måste få en ny aktiveringskod. Genom att logga in och välja alternativet "Jag vill aktivera mitt nya kort" under fliken ”Mitt abonnemang” så skickas en ny aktiveringskod till din epost adress. Du kan även kontakta callcentret på 031- 227 227 eller maila callcenter@jcdecaux.se.

Vad har jag för abonnent ID nr?

- När du abonnerade förra året så fick du ett bekräftelsemail med abonnent IDt i. Har du glömt det så kan du antingen klicka på "Glömt abonnent ID" under "Mitt konto" eller kontakta callcentret på 031- 227 227 eller maila callcenter@jcdecaux.se.


Har du ett temporärt ID?

Väntar du på att få ett kort skickat till dig och har ett temporärt ID?
För att kunna hyra en cykel måste du gå till en station och trycka alternativ "2 Hämta ut en cykel", välj sedan alternativ "1 Har du ett 3-dagarskort?", du kommer då att efterfrågas ditt temporära ID nr, din pin kod samt att bekräfta de allmänna vilkoren. När du gjort det kommer du till en meny där du kan hyra en cykel.

Hur kommer mitt konto att debiteras?

Ett 3-dagarskort kostar 25 kr och ett årskort kostar 75 kr och betalas i med betal- eller kreditkort.

Vid tecknande av abonnemang godkänner du att leverantören har rätt att begära minst 2500 kr och maximalt 8000 kr om cykeln inte återlämnats inom 24 timmar.

Båda korten tillåter att du hyr en cykel så många gånger du önskar under den period som omfattas av ditt abonnemang.

Överskrids den första kostnadsfria halvtimman debiteras avgiften för 3-dagarskort i slutet av abonnemangstiden och för säsongskort månadsvis.

Är det möjligt att välja startdatum för mitt kort?

Vid köp av ett 3-dagarskort påbörjas din hyrperiod från och med det ögonblick då du köper biljetten vid terminalen.

Årsabonnemanget börjar gälla samma dag som kortet tecknas och ett år framåt. Kortet kommer att skickas till adressen som anges vid tecknandet av abonnemanget. Om du inte mottagit ditt säsongsabonnemangskort inom 14 dagar, var vänlig att kontakta Callcenter på tel: 031-227 227.

Hur kopplar jag mitt Västtrafikkort till mitt Styr- och Ställkonto efter att jag har beställt abonnemang?

-Gå till en terminal och håll fram ditt Västtrafikkort på den blåa skärmen
-Ange tryckval 2 på skärmen
-Ange ditt AbonnemangsID
-Ange din Aktiveringskod
-Ange den pinkod du valde vid registreringen.
Klart!
AbonnemangsID, Akriveringskod samt pinkod finns i abonnemangskvittot.
Nu är ditt kort aktiverat och redo för att användas!”

Hur betalar jag om jag cyklat längre än de gratis 30 minutrarna?

Om du har årskort kommer ditt konto att debiteras månadsvis för varje gång du dragit över tiden.

Om du har 3-dagarskort och har hyrt en cykel längre än en 30 minuter kommer avgiften automatiskt att dras från ditt bankkort i slutet av hyrperioden.

Tänk på att du kan fortsätta cykla gratis efter 30 minuter om du ställer tillbaka cykeln i en station, väntar 2 minuter och sedan hämtar ut en ny cykel.

Vad är skillnaden mellan kortavgift och serviceavgift?

När du tecknar ett årskort (75 kr) eller ett 3-dagarskort (25 kr) är de första 30 minutrarna gratis. Efter den första halvtimman tillkommer en avgift som stegvis ökar. Se prissättningen nedan:

Avgifter för cykeluthyrning:
0-30 minuter: Kostnadsfritt
30-60 minuter: 10 kr
60-90 minuter: 20 kr
90 minuter --> : 40 kr för varje ny påbörjad 30 minuters period.

Stationer Här får du svar på frågor om hur cykelställen på stationerna används, hur man låser fast en cykel etc.

Vad händer om en station är full och jag inte kan återlämna min cykel?

Logga in på terminalen med ditt årsabonnemangskort eller med din tredagarsabonnemangskod, så kommer du att få 15 kostnadsfria minuter på dig att ta dig till närmaste station med tillgängliga cykelställ, samt en lista över tillgängligheten av cyklar vid närliggande stationer.

Hur låser jag cykeln?

Varje cykel är utrustad med ett antistöldlås som återfinns i cykelkorgen. Dock är en rekommendation att som huvudregel alltid låsa fast cykeln i en cykelställshållare på en station. Men om du trots allt vill låsa cykeln någon annanstans för en kortare period finns möjlighet till detta genom antistöldlåset.

Behöver du låsa cykeln för en kort period gör du såhär:
Ta låsvajern ur cykelkorgen och snurra den runt ett fast föremål.
Placera därefter låsvajerns ände i hållaren som är placerad bredvid metallåset.
När den tryckts in korrekt lossnar nyckeln, som dras rakt ut efter låsning.
För att frigöra cykeln, sätt tillbaka nyckeln i hållaren och vrid försiktigt medurs.
Du kan nu frigöra trådvajern och lägga tillbaka den i cykelkorgen.
Det är du som har ansvar för cykeln tills dess att du låser fast den vid en cykelställshållare vid en station.

Hur länge måste jag vänta innan jag kan ta en ny cykel?

När du låst fast en cykel i ett ställ vid en station, måste du vänta i 5 minuter innan du kan hyra en annan cykel. Tillgängligheten för många användare främjas genom 5 minuters väntetid mellan återlämnandet och hyrning av en ny cykel.

Är sadlarna justerbara?

Sadlarna är justerbara och bör ställas in på höjd som passar dig, innan du påbörjar din resa.
Följ stegen nedan för höja och sänka sadeln:
Justerinsspaken för sadeln finns precis under sadeln.
Frigör spaken för genom att dra den bakåt.
Sadeln kan nu flyttas upp och ner, för att anpassas individuellt.
För att säkra sadeln skall du trycka tillbaka spaken helt, till utgångsläget.
Du bör kontrollera att spaken är fastgjord så att sadeln är fixerad, även om sadeln är i din höjd redan när du hämtar ut cykeln.
Genom att rotera den cirkulära vingmuttern på vänster sida ändras spänningen på spaken, vilket gör det lättare eller svårare att låsa spaken. Detta måste göras föra att justera den kraft som krävs för att låsa spaken vid lämplig nivå och för att säkerställa att sadeln kvarhålls i önskad höjd.

Hur kan jag kontrollera tillgängligheten för ställ och cyklar på stationerna?


Varje terminal har en stationskarta. Du kan även titta på stationskartan som finns på webbplatsen.

Kan jag använda en cykel i mer än en dag?

Hyrcykelsystemet tillåter att du hyr en cykel i högst 24 timmar i sträck. Systemet är framtaget för korta resor med cyklar som är tillgängliga för alla över 15 år att använda.
Om du inte återlämnar din cykel inom 24 timmar kommer en deponeringsavgift på 2500 kronor automatiskt att dras från ditt betalkort eller bankkonto.

Cykelstället visar att jag inte har återlämnat min cykel, trots att jag har gjort det. Vad ska jag göra?

När du återlämnar en cykel vid en station kommer en ljudsignal beståendes av två pip, samt en grön indikatorlampa att bekräfta att cykeln är fastlås.
Om du ej hör två pip och ser en grön indikatorlampa, försök igen. Fungerar det fortfarande inte, var då vänlig att kontakta Call Center (031-227 227) och lämna information om cykeln, ställets och stationens nummer. Du kommer då att få rådgivning om hur du skall gå tillväga.

Vad är skillnaden mellan min cykel och en Styr & Ställ cykel?

Styr & Ställ cyklarna är utformade för stadskörning. De har ett växelsystem som är designat för att eliminera problem som kan uppstå med cykelkedjan. Samtliga kablar är integrerade i cykelramen. Cyklarna är dessutom utrustade med en sadel som går att justera manuellt, utan verktyg. Därmed kan alla som uppnått 150 cm och fyllt 15 år använda cyklarna.

Hur kontrollerar jag att cykeln är låst på rätt sätt?

När du är klar med din resa söker du närmaste station med tillgängliga cykelställ.
En ljudsignal bestående av två pip och en grön indikatorlampa bekräftar att det är låst på rätt sätt och din återlämning är klar.
Om det inte finns några tillgängliga cykelställ vid stationen använd terminalen för att hitta en närliggande station med
lediga platser och du kommer att få 15 kostnadsfria minutrar att ta dig dit.
Om du inte kan låsa cyklarna korrekt var god försök igen vid ett annat ledigt cykelställ, i annat fall kontakta I annat fall kontakta Callcenter på 031-227 227.
En rådgivare kommer att instruera dig om hur du ska gå till väga.

Generella frågor Vad ska jag göra i händelse av stöld eller olycka? FAQ ger dig information om hur du ska gå tillväga om problem uppstår.

Integritetspolicy

Integritetspolicy


1. INLEDNING 2
1.1 VÅRA PRINCIPER 2
2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 2
3. INSAMLING OCH ÄNDAMÅL 2
3.1 HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER? 2
3.2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 2
3.3 LAGLIG GRUND 3
3.4 FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA? 3
3.5 MED VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER? 3
3.6 HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER? 4
4. INTEGRITET OCH SÄKERHET 4
5. DINA RÄTTIGHETER 5
6. INFORMATION TILL DIG SOM REGISTRERAD 6
7. UPPDATERING AV DENNA POLICY 7
8. KONTAKT 7
1. INLEDNING
Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi tar därför frågor som rör din integritet på högsta allvar. Vi har upprättat denna policy för att du ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina Personuppgifter. Policyn förtydligar hur vi jobbar för att tillförsäkra dig dina rättigheter och din integritet.
Denna integritetspolicy har upprättats för JCDecaux Sverige AB (nedanför ”JCDecaux”, ”vi” eller ”vår/vårt”).
1.1 VÅRA PRINCIPER
Vi behandlar dina Personuppgifter utifrån följande principer.
- Valfrihet – Utgångspunkten när vi behandlar dina Personuppgifter är att dessa tillhör dig. Vi kommer att, så långt som möjligt, sträva efter att du avgör om du vill dela dina personuppgifter med oss.
- Proportionalitet – Vi samlar inte in fler Personuppgifter än vi behöver för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och strävar alltid efter att bara använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
- Öppenhet och säkerhet – Vi informerar dig om hur dina personuppgifter behandlas. Vi har system och rutiner för att så långt som möjligt skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller yppande.
- Uppfyllande av lagkrav – Vi kommer att se till att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.
2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
JCDecaux är Personuppgiftsansvarig för JCDecauxs behandling av dina Personuppgifter. Vi ansvarar därför för att dina Personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
3. INSAMLING OCH ÄNDAMÅL

3.1 HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in dina Personuppgifter i samband med registrering på vår hemsida. De uppgifter vi behandlar är sådana du själv har försett oss med.
3.2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, och vi strävar alltid efter att använda oss av de minst integritetskänsliga Personuppgifterna. Exempel på vilka Personuppgifter vi behandlar är:
• Kontaktinformation
• Födelsedatum (personnummer i sin helhet kan, men måste inte, lämnas)
• Betalkortsinformation
3.3 LAGLIG GRUND
Vi behandlar dina Personuppgifter på ett antal olika lagliga grunder.
Vi behandlar vissa av dina Personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal du har ingått med oss och för att kunna tillhandahålla den avtalade tjänsten. När du ingår avtal med oss godkänner du att vi behandlar dina Personuppgifter i den omfattning som framgår av avtalet och av den här policyn.
Vi behandlar även vissa av dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Vi försöker så långt det är möjligt att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina Personuppgifter. Du samtycker till att vi behandlar dina Personuppgifter i anslutning till att du godkänner våra allmänna villkor. Vi tar aldrig ditt samtycke för givet. Du har därför rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
I de fall behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett legitimt intresse kan vi behandla vissa av dina Personuppgifter efter en intresseavvägning. Om vårt intresse av att använda Personuppgiften väger tyngre än behovet av att skydda din integritet kan vi behandla dessa Personuppgifter utan att inhämta ditt uttryckliga samtycke. Om du invänder mot vår behandling kommer vi på nytt göra en intresseavvägning för att sedan ta ställning till om vårt intresse väger tyngre eller om vi ska upphöra med behandlingen.
3.4 FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?
Vi behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. De huvudsakliga ändamålen med vår behandling är:
• För att kunna tillhandahålla våra avtalade tjänster och administration av dessa
• För kvalitetsarbete, analys, statistik samt utveckling av de tjänster som JCDecaux tillhandahåller sina avtalsparter
• För utskick av information från JCDecaux gällande lånecykelsystemet
• För säkerställande av betalning för lånecykelabonnemang
3.5 MED VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER?
Vi har tillsammans med våra koncernbolag ett system för lagring av Personuppgifter. Det är därför nödvändigt för oss att överföra dina Personuppgifter till våra koncernbolag. Vi kan även komma att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part när det är nödvändigt för att fullgöra avtal eller efter du har lämnat ditt uttryckliga samtycke.
Vissa av de aktörer vi samarbetar med har sitt säte utanför EU/EES. Det kan därför vara nödvändigt för oss att överföra personuppgifter till sådana länder. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till ett land utanför EU/EES upprättar vi alltid nödvändiga avtal samt säkerställer i högsta möjliga utsträckning att dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.
Vi för aldrig över personuppgifter till länder utanför EU/EES om det inte är förenligt med Dataskyddsförordningen. Det kan bland annat vara fallet om landet dina personuppgifter överförs till uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt Kommissionen, eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke. Sådana överföringar kan även vara tillåtna om det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
Om vi för över dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES vidtar vi nödvändiga skyddsåtgärder. Trots det föreligger det alltid en viss risk vid överföringar. Vi samarbetar endast med välrenommerade aktörer utanför EU/EES, vilket innebär att du kan känna dig trygg med eventuella överföringar.
Vi kan även komma att lämna ut dina Personuppgifter när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagstiftning, när en myndighet kräver det, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier.
I de fall vi lämnar ut dina Personuppgifter till tredje part upprättar vi nödvändiga avtal samt säkerställer i högsta möjliga utsträckning att dina Personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.
3.6 HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar inte Personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka Personuppgifterna samlades in. Vi raderar dina Personuppgifter på din begäran, eller i övrigt efter avslutat abonnemang. Personuppgifterna som vi hanterar ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
Vi samlar inte in Personuppgifter för obestämda framtida behov och vi behandlar heller inte Personuppgifter som är så gamla att de saknar relevans i förhållande till de ursprungliga ändamålen för vilka de samlades in.
4. INTEGRITET OCH SÄKERHET
Vi tar skyddet av dina Personuppgifter på allvar. Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt som vi ständigt reviderar för att dina Personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi har vidtagit, och kommer fortsätta vidta, de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att upprätthålla en hög säkerhet för dina Personuppgifter.

Endast arbetstagare och andra personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas säkert.
5. DINA RÄTTIGHETER
Rätt till rättelse
Vi är skyldiga att så långt det är möjligt se till att de Personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Ni som är registrerade hos oss har rätt att kontakta oss och få felaktiga uppgifter rättade. Ni har även rätt att komplettera med uppgifter som saknas och är relevanta med hänsyn till innehållet. Om en uppgift rättas på registrerads begäran måste vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgiften till om att den har rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
Rätt till radering
Registrerade har rätt att begära att dennes Personuppgifter raderas. Ibland kallas denna rättighet också ”rätten att bli bortglömd”. Vi raderar uppgifterna i följande fall:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och den registrerade återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om den registrerade motsätter behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse
• Om Personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om en uppgift raderas på den registrerades begäran informeras de som vi har lämnat ut uppgiften till om att den har raderats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra. Om Personuppgiften är nödvändig för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller utföra en uppgift av allmänt intresse behöver vi inte radera den.
Rätt till begränsning av Behandlingen
De registrerade har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av Personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
När begränsningen upphör ske den registrerade informeras om detta.
Dataportabilitet
Ni som har Personuppgifter registrerade hos oss har i vissa fall rätt att få ut och använda dessa Personuppgifter på annat håll. Vi har skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av Personuppgifter. En förutsättning är att vi behandlar Personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana Personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.
Rätt att göra invändningar
De som finns registrerade hos oss har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dennes Personuppgifter. Rätten att invända gäller när Personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om den registrerade invänder mot behandlingen i sådana fall får vi som Personuppgiftsansvarig endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes Personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får Personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
Registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till Personuppgifter som har samlats in om dig.
För att vi ska kunna skicka ett registerutdrag med dina Personuppgifter till dig måste vi veta vem du är. Du bör därför i samband med att du begär ut registerutdrag styrka din identitet. Detta gör vi för din egen säkerhet. Ditt registerutdrag tillhandahålls dig i elektronisk form om du inte begär något annat.
Rätt att klaga
Den registrerade har rätt att klaga på behandlingen av Personuppgifter om denne anser att de behandlas i strid med GDPR. Du som vill klaga gör det hos Datainspektionen.
Återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundade sig på samtycket före det återkallades.
6. INFORMATION TILL DIG SOM REGISTRERAD
Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag förser vi dig, vid insamling eller registrering av dina Personuppgifter, med (i) specifik information om syftet med behandlingen av dina Personuppgifter, (ii) den Personuppgiftsansvariges identitet, (iii) identiteten hos eventuell tredje part för vilken uppgifterna kan avslöjas och (iv) annan information som kan vara nödvändig för att säkerställa att du ska kunna bevaka dina rättigheter.
7. UPPDATERING AV DENNA POLICY
Denna policy kan ibland komma att uppdateras. Om vi gör betydande ändringar meddelar vi dig om dessa via e-post eller genom information vid nästa tillfälle du loggar in på ditt konto. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att du har fått ett sådant meddelande samtycker du till uppdateringarna i denna policy i den utsträckning som lagstiftningen tillåter det. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet.
Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att få den senaste informationen om vårt integritetsskyddsarbete.
8. KONTAKT
Om du har några frågor gällande denna policy, behandlingen av dina Personuppgifter, eller vill utnyttja någon av dina rättigheter såsom att begära ett registerutdrag, är du välkommen att kontakta oss.

JCDecaux Sverige AB
Box 13138
10303 Stockholm

Kundcenter: JCDecaux Sverige AB, Kundtjänst, Box 13138, 10303 Stockholm
Öppettider: 08.00 – 17.00 alla vardagar utom allmänna helgdagar.

Telefon 031-227 227.
Hemsida: www.styrochstall.se
E-postadress: callcenter@jcdecaux.se

General Terms of Hire for “Styr och Ställ” bike hire in Gothenburg

Section II – GENERAL TERMS

1. The purpose of the “Styr & Ställ” service
1.1. General information about the “Styr och Ställ” service
“Styr och Ställ” is a service provided in a partnership between the City of Gothenburg and JCDecaux Sverige AB (”JCDecaux”). The service involves hire bikes belonging to JCDecaux (”Hire Bikes”) being placed in a number of bike stands at a number of bike stations in the centre of Gothenburg. To hire a Hire Bike, the hirer must conclude a hire agreement. To obtain a hire agreement, the hirer must be an adult and must pay a subscription charge with a valid credit card or in some cases a debit card. When taking out a subscription, the hirer receives a ticket or a receipt representing the subscription.
The subscription can be bought for a season (“Season Ticket”) or for a period of three days (“Three-day Pass”). The Three-day Pass is valid from the day on which it is bought and for the three following days (24-hour periods). The Hire Bike system is open to users during the season every day, 24 hours a day.


1.2. Owner’s Contact Information
Address
JCDecaux Sverige AB
Box 13138
103 03 Stockholm, Sweden
556551-2661

Contact information
Customer Centre: JCDecaux Sverige AB, Callcenter, Box 13138, 103 03 Stockholm

Hours of business: 08:00–17:00, weekdays except public holidays. If the Customer Centre is closed, the Customer Centre can be contacted to report damage or theft on tel. +46 (0) 31 227 227.

Website: www.styrochstall.se
Email address: callcenter@jcdecaux.se

2. Scope of the JCDecaux Hire Bike service
2.1. Stations and Terminals
The service consists of a network of stations in the centre of Gothenburg (“the Stations”), each consisting of a terminal (“The Terminal”) with associated individual, numbered bike stands adapted for Hire Bikes.

3. Access to the “Styr & Ställ” service
To access the service, a hirer must have access to a subscription in the form of a Three-day Pass or a Season Ticket.
3.1. Three-day Pass
3.1.1. A Three-day Pass can be bought from the payment machine by the Terminal. Payment may only be made by credit card. When payment is made for a Three-day pass, the credit card is charged with a subscription charge as described in section 4.1. below.
3.1.2. A Three-day Pass is valid for a maximum of three (3) days (consecutive 24-hour periods) in succession, starting from when the card payment and security reservation have been authorised. The pass expires automatically at the end of the subscription period. Once the purchase has been authorised, a receipt is printed and a subscription code is issued by the payment machine. The hirer is obliged to store these details safely during the hire period. Details or documents that have been lost are not replaced.


3.2. Season Ticket

3.2.1. Season Tickets can only be bought at the JCDecaux Hyrcykel website, www.styrochstall.se. Payment can be made by credit card or debit card. When you buy a Season Ticket, your credit card or debit card is charged with the subscription charge as described in section 4.1 below.

3.2.2. The Season Ticket is valid for the period from 1 January until 31 December inclusive every year, regardless of when during the season the ticket was bought, and the Season Ticket expires automatically at the end of the subscription period.

3.2.3. When buying a Season Ticket, the Hirer must provide personal details and account information to JCDecaux by filling in the application form on the website www.styrochstall.se. Once the purchase has been authorised, a Season Ticket will be sent by post to the postal address specified by the hirer and a subscription code will be sent by email to the email address specified by the hirer. The hirer must keep these details and a personal, four-digit PIN code chosen by the hirer in a safe place and apart from one another.


3.3. Common terms of subscription

3.3.1. On the condition that Hire Bikes are available at a Station, the service is available for 12 months a year (1 January - 30 December), seven days a week, 24 hours a day, without interruption, with the exception of when force majeure, operational reasons or changes in the prevailing legislation prevent or limit the use of the service or parts thereof.

3.3.2. If the hirer limits his/her use of one single bike to a maximum of 30 minutes from the bike being taken until being returned to the Hire Bike system, this use is free of charge. It is possible to take out once more a Hire Bike that has been returned, or a different Hire Bike, once a returned Hire Bike has been registered as received in the Hire Bike System. The processing time is approximately five minutes. In this way the hirer can use the Hire Bike System for a longer period, even throughout the entire subscription period, free of charge on the condition that each Hire Bike is used for a maximum of 30 minutes at a time. When one single Hire Bike is used for a period of more than 30 minutes, a hire charge is paid in accordance with section 4.2 below.

3.3.3. If the extent of a period of use is the subject of a dispute, the data from the service’s IT system shall take precedence when estimating the time when the period of use started and ended.

3.3.4. The Season Ticket or Three-day Pass with associated subscription code and the hirer’s personal, four-digit PIN code are strictly non-transferable and must be kept in a safe place and apart from one another in order to avoid misuse.

3.3.5. The “Styr och Ställ” service is available to hirers with the credit cards and debit cards that are shown on the Terminal display and on the website www.styrochstall.se.

3.3.6. To renew a Season Ticket subscription using the same Season Ticket, the hirer must log on to the website www.styrochstall.se and follow the instructions.


3.4. Lost proof of subscription

3.4.1. A hirer who loses his/her Season Ticket must report this immediately to JCDecaux, after which he/she may order a new ticket for an administrative fee of SEK 150 including VAT. The subscription code and personal, four-digit PIN code remain unchanged for the new Season Ticket. JCDecaux supplies a new ticket by post within fourteen (14) working days to the postal address provided by the hirer to JCDecaux.

3.4.2. A lost receipt for a Three-day Pass is not replaced by JCDecaux. In the event of a loss, the hirer must buy a new Three-day Pass.4. Charges for the “Styr och Ställ” service

Through the Hire Bike system, JCDecaux provides the general public with environment-friendly, comfortable, practical and cheap transport in the City of Gothenburg. To make it possible for as many people as possible to use Hire Bikes, it is important and desirable that at any time there is high availability of Hire Bikes in the Hire Bike System. To increase the turnover in the number of available Hire Bikes, for the benefit of all users, shorter bike rides are therefore encouraged. Hire Bike rides of no more than 30 minutes are even free of charge.

4.1. Subscription charges
SEASON TICKET SEK 75* THREE-DAY PASS SEK 25


4.2. Hire charges, etc.
4.2.1 The hirer can without cost integrate his/her Västtrafik card to the season ticket.

It is possible for the hirer to buy a Styr & Ställ plastic card together with the season ticket. Cost 150 SEK (plus Season ticket 75 SEK).


4.2.2. In addition to the subscription fee we also reserve a Safe Amount of 140 SEK (15EUR). Also a hire charge is charged for the use of every bike for each new initiated period, in excess of 30 minutes at a time as follows:


0-30 mins >30 mins-60 mins >60-90 mins >90 mins, for each new initiated 30-min period
FREE OF CHARGE SEK 10 SEK 20 SEK 40

4.2.3. The hirer is charged with the price for the service in accordance with the above table for all new periods of use until the time when the Hire Bike is returned correctly to a Terminal. Each new initiated period of use in addition to the initial half hour is charged at full price, even if you have only used the Hire Bike for part of the period of use.

4.2.4. The prices of subscription charges and rental charges, as well as the reserved security amount, are valid as from 1 January 2014 and may be changed by JCDecaux by announcing this on the website www.styrochstall.se. The hirer is responsible for keeping himself/herself informed of the prices that are valid at any given time.


4.3. Sanctions and damages
4.3.1. The hirer is always personally responsible for the Hire Bike once it has been taken from the Hire Bike System until it is returned correctly to the Hire Bike System, i.e. while it is being used. As the Three-day Pass and Season Ticket are strictly non-transferable, the hirer is also liable if anyone else uses and damages the Hire Bike during the same period.
4.3.2. In the event of any damage occurring while the Hire Bike is being used, the hirer is liable and responsible for payment of reasonable repair costs to JCDecaux.
4.3.3. If the Hire Bike is stolen or lost between it being taken from the Hire Bike System and returned, the hirer is liable as follows:
(A) If the hirer, immediately upon becoming aware of the theft or loss, reports the matter to the police, passes the police report on to the JCDecaux Customer Centre and, if possible, returns the relevant bike key, the liability for compensation is limited to SEK 2 500 per Hire Bike.
(B) If the hirer, immediately upon becoming aware of the theft or loss, fails to report the matter to the police, to pass the police report on to the JCDecaux Customer Centre and, if possible, to return the relevant bike key, the hirer is liable to compensate JCDecaux for an amount of up to SEK 8 000 for a replacement bike.
4.3.4. The hirer may use one single Hire Bike for a maximum of 24 hours at a time (“Maximum Continuous Period of Use”). If the Maximum Continuous Period of Use is exceeded, compensation is due for one full day’s hire of the Hire Bike.

If the Hirer returns the Hire Bike too late or in a damaged condition, the hirer is liable to pay not only a full day’s hire charge, but also for damage as described in 4.3.1-4.3.2. If the Hire Bike is not returned at all, the provisions of sections 4.3.3 (A) and (B) above shall apply.

4.4. JCDecaux is entitled to charge payment in accordance with sections 4.3.1-4.3.4 by means of using the reserved security amount, and in addition to this to lodge additional claims for compensation by means of debt collection action or referring the matter to a general court of law.

4.5. For blocking of subscriptions, see section 8.6 below.

5. Practical information about the use of Hire Bikes
5.1. User Manual
JCDecaux provides a User Manual containing practical information about how the hirer can purchase subscriptions, how to handle the Hire Bike when collecting it, returning it, etc. The User Manual also constitutes a part of these General Terms. In the event of any discrepancy, these General Terms shall take precedence over the User Manual.

6. Right of withdrawal
A hirer who has bought a subscription over the Internet or via a payment machine at a Terminal is, on the condition that the hirer is a consumer and has not started to use the service, entitled to withdraw from the agreement by notifying JCDecaux of this no later than fourteen (14) days after the subscriber has received JCDecaux’s confirmation of the order (“Cooling-off Period”). Such notification must be sent to JCDecaux, at the address stated above, or handed to staff at the Customer Centre. If the pass or ticket starts to be used during the Cooling-off Period, the right of withdrawal no longer applies; this is also the case if the pass or ticket starts to be used thereafter.
If the right of withdrawal is exercised, within thirty (30) days JCDecaux shall repay the payment made in respect of the subscription. This period is calculated from the day on which JCDecaux received notification that the right of withdrawal had been exercised and that the agreement had been cancelled. Season Tickets must be returned to JCDecaux at the address stated above before repayment can be made.

7. Handling of personal data
JCDecaux will process registered personal data about how the service is used. Such processing takes place in accordance applicable Data Protection Control, including but not limited to Personal Data Act (1998:204) and from May 25 2018 the new Data Protection Regulation (EU) 2016/769, Act (2018:218) with supplementary regulations to the EU Data Protection Regulation. When you enter into this agreement with us you provide us with certain of your personal data, such as contact information, birth date and payment information.
Personal data will be processed for the following purposes:
a) for the provision of Hire Bikes and JCDecaux’s administration of these and of subscriptions taken out;
b) for quality work, analysis and development of JCDecaux and of the Hire Bike service,
c) Address data is used exclusively for sending information from JCDecaux´ existing bike system.
d) to ensure payment for hire bike subscriptions.
Banking and personal information is saved by JCDecaux during the subscription period and is erased after completion of the subscription period. Some of your personal data may be shared with our partners and other companies in the JCDecaux Company Group within the EU for the purpose of performing payments, internal administration and statistical purposes.
Read more about how we handle your personal data and which rights you have in our integrity policy. For example you can object to direct marketing activities.
You find our integrity policy here http://www.goteborgbikes.se/Allt-du-behoever-veta-om-Styr-Staell/FAQ

8. The hirer’s obligations when using a Hire Bike
In addition to the general terms set out in these General Terms, a hirer who takes out a hire subscription and uses a Hire Bike accepts the following obligations:

8.1. The Hirer shall observe all current traffic regulations.

8.2. The hirer is liable in connection with traffic accidents for injury to himself/herself or to other persons and for damage to property while the hirer is using a Hire Bike.

8.3. The hirer may not use a Hire Bike under the influence of alcohol or drugs or any other substance that impairs the ability to handle a Hire Bike in traffic.

8.4. The hirer is personally responsible for Passes, Season Tickets, subscription receipts, subscription codes, personal PIN codes and for any Hire Bike taken into use. Passes, Season Tickets, subscription receipts, subscription codes, personal PIN codes and Hire Bikes may not be handed to anyone else, hired out or transferred by the hirer.
Any lost or stolen pass/ticket/ subscription receipt must be reported immediately to the JCDecaux Customer Centre on tel.:
+46 (0)31 227 227, or to callcenter@jcdecaux.se. In the event of breach of this provision, the hirer is liable for any misuse of the pass/ticket/subscription receipt and/or the Hire Bike until such notification takes place. A lost or stolen subscription receipt may be replaced under the conditions described in section 3.4 above.

8.5. A Hire Bike must always be collected from and returned to any bike stand at a Terminal. The bikes are in good condition when JCDecaux places them in a bike stand and JCDecaux ensures that they are maintained and repaired on a regular basis. The hirer must contact JCDecaux Customer Centre without delay if he/she discovers any major damage to or defect in a Hire Bike.

8.6. The Hirer may use a Hire Bike for a maximum of one day at time, which means that the Hire Bike must be returned to a bike stand belonging to the Hire Bike System within 24 hours of the Hire Bike being taken out. Failure to return the Hire Bike on time or any other misuse of the Hire Bike in breach of the terms of hire has the effect that the pass/season ticket shall be blocked for the rest of the subscription period.

8.7. It is not permitted to use or transport the Hire Bike outside the City of Gothenburg.

8.8. If the Hire Bike is parked outside the system’s bike stands, this is entirely at the responsibility of the hirer.

8.9. The “Styr och Ställ” service is only available to people who have reached the age of 18 or for people aged 14-17 with the permission of their parent or guardian. People under the age of 14 may not use Hire Bikes from the “Styr och Ställ” system.

8.10. When a Hire Bike is returned, it must be placed in any bike stand that is operational and is a part of the system. The hirer must ensure that the Hire Bike is returned correctly and on time.

9. Disputes
These General Terms shall be implemented and interpreted according to Swedish law. Any disputes arising from the creation, the application of these General Terms or any subscription agreements concluded, as well as those in respect of the use of the “Styr och Ställ” service shall be tried by a competent general court of law in Sweden.

For an alternative dispute resolution we refer to the European online dispute-resolution platform https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Use callcenter@jcdecaux.com to contact JCDecaux Sverige AB.

10. Changes to the General Terms
Hirers are informed on an ongoing basis of any changes or supplements to these General Terms on JCDecaux Hyrcyklar’s terminal screens and at the website www.Styrochstall.se. It is the responsibility of the hirer to keep himself/herself informed of the hire terms in force at any time.
These General Terms are valid as from 2018-05-22.

Allmänna Hyresvillkor för Styr och Ställ hyrcyklar i Göteborg

Avsnitt II - ALLMÄNNA VILLKOR

1. Syftet med tjänsten Styr & Ställ
1.1. Allmänt om tjänsten Styr och Ställ
Styr och Ställ är en tjänst som tillhandahålls genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad och JCDecaux Sverige AB (”JCDecaux”). Tjänsten innebär att JCDecaux tillhörande hyrcyklar (”Hyrcyklar”) är utplacerade i ett antal cykelställ på ett flertal cykelstationer i Göteborgs innerstad. För att hyra en Hyrcykel krävs att hyrestagaren tecknar ett hyresabonnemang. För att erhålla hyresabonnemang skall hyrestagaren vara myndig samt betala abonnemangsavgiften med giltigt kreditkort, eller betalkort i vissa fall. Vid tecknande av abonnemang erhåller hyrestagaren ett kort eller kvitto motsvarande abonnemanget.
Abonnemang kan köpas för en säsong (”Säsongskort”), eller för en tredagarsperiod (”Tredagarskort”). Tredagarskort gäller från och med den dag det köps och under tre efterföljande dygn (24-timmarsperioder). Hyrcykelsystemet är under säsongen öppet för användare dagligen 24 timmar om dygnet.

1.2. Uthyrarens Kontaktinformation
Adress
JCDecaux Sverige AB
Box 13138
10303 Stockholm
556551-2661

Kontaktinformation
Kundcenter: JCDecaux Sverige AB, Kundtjänst, Box 13138, 10303 Stockholm

Öppettider: 08.00 – 17.00 alla vardagar utom allmänna helgdagar.

Telefon 031-227 227.
Hemsida: www.styrochstall.se
E-postadress: callcenter@jcdecaux.se


2. Omfattningen av tjänsten JCDecaux Hyrcyklar
2.1. Stationer och Terminaler
Tjänsten består av ett nätverk av stationer i Göteborg innerstad ”Stationerna”) envar bestående av en terminal (”Terminalen”) med tillhörande individuella och numrerade cykelställ avpassade för en Hyrcykel.

3. Tillgång till tjänsten Styr & Ställ
För tillgång till tjänsten måste en hyrestagare ha tillgång till ett abonnemangskort i form av ett Tredagarskort eller ett Säsongskort.
3.1. Tredagarskort
3.1.1. Tredagarskort kan köpas i betalautomat vid Terminal. Betalning sker endast med kreditkort. Vid köp av tredagarskort debiteras kreditkortet med abonnemangsavgift enligt punkt 4.1. nedan.
3.1.2 Tredagarskort gäller för högst tre (3) dygn (löpande 24 timmarsperioder) i följd, räknat från det att kortbetalningen och säkerhetsreservationen har godkänts. Abonnemanget upphör automatiskt att gälla vid abonnemangsperiodens utgång. När köpet har godkänts skrivs ett kvitto och en abonnemangskod ut i betalautomaten. Hyrestagaren är skyldig att förvara dessa uppgifter på ett säkert sätt under hyresperioden. Förlorade uppgifter eller handlingar ersätts ej.


3.2. Säsongskortskort

3.2.1. Säsongskort kan endast köpas på JCDecauxs Hyrcykels hemsida, www.styrochstall.se. Betalning sker genom kreditkort eller betalkort. Vid köp av Säsongskort debiteras kreditkortet eller betalkortet med abonnemangsavgift enligt punkt 4.1. nedan.
3.2.2. Säsongskortskort gäller under perioden den 1 januari till och med den 31 december varje år, oavsett när under säsongen abonnemanget köps och Säsongskortet upphör automatiskt att gälla vid abonnemangstidens utgång.

3.2.3. Vid köp av Säsongskort måste Hyrestagaren lämna personuppgifter och kontoinformation till JCDecaux genom att fylla i ansökningsformulär på hemsidan www.styrochstall.se. När köp godkänts kan Västtrafikkortet aktiverats vid en cykelstation genom att använda de koder som sänts ut via epost till angiven epostadress. Alternativ att köpa ett Styr & Ställ-kort finns till en kostnad av 150 SEK inkl moms. Kortet skickas med post till av hyrestagaren angiven postadress och en abonnemangskod skickas med e-post till av hyrestagaren angiven e-postadress. Hyrestagaren skall spara dessa uppgifter och en av hyrestagaren vald fyrsiffrig personlig PIN-kod på ett säkert sätt och skilda från varandra.


3.3. Gemensamma abonnemangsvillkor

3.3.1. Förutsatt att det finns Hyrcyklar tillgängliga på en Station är tjänsten tillgänglig tolv månader om året (1 jan-31 december)sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, utan avbrott, förutom då force majeure, driftsskäl eller ändringar i gällande rätt förhindrar eller begränsar användande av tjänsten eller av del därav.

3.3.2. Om hyrestagaren begränsar sin användning av en och samma hyrcykel till maximalt 30 minuter från det att hyrcykeln hämtas ut till dess den återlämnas i hyrcykelsystemet är användandet kostnadsfritt. Det är möjligt att åter hämta ut en återlämnad Hyrcykel, eller en annan Hyrcykel, efter att en återlämnad Hyrcykel har registrerats som mottagen i Hyrcykelsystemet. Hanteringstiden är ca fem minuter. På detta sätt kan hyrestagaren använda Hyrcykelsystemet under en längre period, till och med under hela abonnemangsperioden gratis, förutsatt att varje Hyrcykel används högst 30 minuter i följd. Vid användning av en och samma Hyrcykel under längre period än 30 minuter utgår hyresavgift enligt punkt 4.2. nedan.

3.3.3 Om omfattningen av en användningsperiod bestrids, ska uppgifter från tjänstens datasystem äga företräde vid bedömning av tidpunkt för användningsperiods start och avslut.

3.3.4. Säsongskortskort respektive Tredagarskortskvitto med tillhörande abonnemangskod, samt hyrestagarens personliga fyrsiffriga PIN-kod är strängt personliga och skall av hyrestagaren förvaras på ett säkert sätt och skilda från varandra för att undvika missbruk.

3.3.5. Tjänsten Styr och Ställ är tillgänglig för hyrestagare med de kredit- och betalkort som framgår på Terminaldisplay och på hemsidan www.styrochstall.se.

3.3.6 För förnyelse av Säsongskort med användning av samma Säsongskortskort måste hyrestagaren logga in på hemsidan www.styrochstall.se och följa anvisningarna.


3.4. Förlorat abonnemangsbevis

3.4.1. En hyrestagare som förlorar sitt Säsongskort skall omgående anmäla detta till JCDecaux och kan sedan beställa ett nytt kort för en administrativ kostnad om 150 kr inklusive moms. Oförändrad abonnemangskod och personlig fyrsiffrig PIN-kod gäller för det nya Säsongskortskortet. JCDecaux levererar ett nytt kort per post inom fjorton (14) arbetsdagar till den postadress som hyrestagaren meddelat JCDecaux.

3.4.2. Ett förlorat kvitto över Tredagarskort ersätt ej av JCDecaux. Vid förlust måste hyrestagaren träffa avtal om nytt tredagarskort.4. Avgifter för tjänsten Styr och Ställ

Genom Hyrcykelsystemet tillhandahåller JCDecaux allmänheten miljövänliga, bekväma, praktiska och billiga transporter i Göteborgs Stad. För att möjliggöra för så många som möjligt att använda Hyrcyklar är det viktigt och önskvärt att det vid varje tidpunkt finns stor tillgång till lediga Hyrcyklar i Hyrcykelsystemet. För att öka omsättningen av antalet tillgängliga Hyrcyklar, till alla användares fördel, premieras därför kortare cykelturer. Hyrcykelturer om högst 30 minuter är till och med kostnadsfria.

4.1. Abonnemangsavgifter
SÄSONGSKORT 75 kr TREDAGARSKORT 25 kr

4.2. Hyresavgifter m m
4.2.1 Hyrestagaren kan utan kostnad integrera sitt Västtrafikkort med Säsongskortet.

I samband med köp av varje Säsongskort har hyrestagaren även möjlighet att köpa ett Styr & Ställ-plastkort till en kostnad av 150 kr inkl moms.

4.2.2. Utöver abonnemangsavgift så reserveras det ett Säkerhetsbelopp på 140 kr (15EUR). Vidare debiteras hyresavgift för användning av varje Hyrcykel för varje påbörjad användningsperiod utöver 30 minuter i följd enligt följande.

0-30 min >30 min-60 min >60-90 min >90 min, för varje påbörjad 30 min period
KOSTNADSFRI 10 kr 20 kr 40 kr

4.2.3. Hyrestagaren debiteras priset för tjänsten i enlighet med tabellen ovan för samtliga påbörjade användningsperioder till den tidpunkt då Hyrcykeln återlämnas på korrekt sätt i en Terminal. Varje påbörjad användningsperiod utöver den inledande halvtimmen debiteras till fullt pris, även om du Hyrcykeln använts endast en del av användningsperioden.

4.2.4. Priserna för abonnemangsavgifter och hyresavgifter samt reserverade säkerhetsbelopp gäller från och med 1 januari 2014 och kan ändras av JCDecaux genom att detta anslås på hemsidan www.styrochstall.se. Det åligger hyrestagaren att hålla sig informerad om vid varje tidpunkt gällande priser.4.3. Sanktionsavgifter och skadestånd
4.3.1. Hyrestagaren är alltid personligen ansvarig för Hyrcykel när den är uttagen från Hyrcykelsystemet till dess den återlämnas på korrekt sätt i Hyrcykelsystemet, d.v.s. när den används. Eftersom Tredagarskort och Säsongskort är strikt personliga är hyrestagaren ansvarig även om någon annan använder och skadar Hyrcykel under samma period.
4.3.2. Vid skada på Hyrcykel som uppkommer när Hyrcykel används är hyrestagaren ansvarig och betalningsskyldig för JCDecaux skäliga reparationskostnader.
4.3.3. Vid stöld eller förlust av Hyrcykel som uppkommer när den är uttagen från Hyrcykelsystemet till dess den återlämnas, är hyrestagaren ansvarig enligt följande:
(A) Om hyrestagaren omgående efter att denne får kännedom om stölden eller förlusten gör polisanmälan som lämnas till JCDecaux Kundcenter och i förekommande fall återlämnar behörig cykelnyckel, är ersättningsskyldigheten begränsad till 2 500 kr per Hyrcykel.
(B) Om hyrestagaren underlåter att omgående efter att denne får kännedom om stölden eller förlusten göra polisanmälan och lämna polisanmälan till JCDecaux Kundcenter och att i förekommande fall återlämna behörig cykelnyckel, är hyrestagaren skyldig att ersätta JCDecaux med ett belopp upp till 8 000 kr för ersättningscykel.
4.3.4. Hyrestagaren får använda en och samma Hyrcykel högst 24 timmar i följd (”Maximal Kontinuerlig Användningsperiod”). Vid överträdelse av Maximal Kontinuerlig Användningsperiod utgår ersättning för en full dygnshyra av Hyrcykel.

Om Hyrestagaren återlämnar Hyrcykeln för sent och i skadat skick är hyrestagaren, utöver full dygnshyra, ansvarig även för skada enligt 4.3.1-4.3.2. Om Hyrcykeln inte alls återlämnas äger vad som anges i 4.3.3 (A) och (B) ovan tillämpning.

4.4. JCDecaux äger rätt att debitera ersättning enligt punkt 4.3.1-4.3.4 genom att ianspråktaga reserverat säkerhetsbelopp och äger rätt att även utöver detta framställa ytterligare ersättningskrav genom inkassoåtgärd eller talan i allmän domstol.

4.5. För spärr av abonnemangskort, se punkt 8.6 nedan.

5. Praktisk information för användande av Hyrcykel
5.1. Användarmanual
JCDecaux tillhandahåller en Användarmanual med praktisk information om hur hyrestagaren kan köpa abonnemang, hur Hyrcykel skall hanteras vid uthämtning, återlämning m.m. Även Användarmanualen utgör del av dessa Allmänna Villkor. Vid motstridighet skall dock dessa Allmänna Villkor äga företräde före Användarmanualen.

6. Ångerrätt
En hyrestagare som köpt abonnemang över Internet eller via betalautomat på Terminal har, under förutsättning att hyrstagaren är konsument och inte har börjat använda tjänsten, rätt att frånträda avtalet genom att skriftligen meddela JCDecaux detta senast fjorton (14) dagar efter det att abonnenten mottagit JCDecaux bekräftelse på beställningen ("Ångerfrist"). Sådant meddelande skall skickas till JCDecaux, adress som anges ovan eller lämnas till personal på Kundcenter. Om abonnemangskortet börjat användas under Ångerfristen förfaller ångerrätten liksom om kortet börjar användas därefter.
Om ångerrätten utnyttjas kommer JCDecaux att inom trettio (30) dagar till hyrestagaren återbetala till JCDecaux inbetald ersättning avseende abonnemanget. Tiden räknas från den dag JCDecaux tog emot meddelande om att ångerrätten utnyttjats och att avtalet frånträtts. Säsongskortskort skall returneras till JCDecaux på adress enligt ovan innan återbetalning sker.

7. Behandling av personuppgifter
JCDecaux är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter du förser oss med. All behandling sker i överensstämmelse med gällande dataskyddsreglering, inklusive men inte begränsat till personuppgiftslagen (1998:204) och från och med den 25 maj 2018 den nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddslagen”). I samband med att du ingår detta avtal med oss lämnar du vissa av dina personuppgifter till oss, såsom kontaktuppgifter, födelsedatum och betalkortsinformation.
Personuppgifterna kommer att behandlas för följande ändamål:
a) för tillhandahållande av Lånecyklar och administration av dessa och av abonnemang,
b) för kvalitetsarbete, analys, statistik och utveckling av JCDecaux och av Tjänsten Lånecyklar,
c) för utskick av information från JCDecaux gällande lånecykelsystemet, och
d) för säkerställande av betalning av lånecykelabonnemang.
Personuppgifterna sparas av JCDecaux under abonnemangstiden och raderas sedan. Vissa av dina personuppgifter lämnas ut till våra samarbetspartners och koncernbolag inom EU i syfte att kunna genomföra betalningar, intern administration och för att föra statistik.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy. Du kan bland annat invända mot direktmarknadsföring.
Vår integritetspolicy hittar du här http://www.goteborgbikes.se/Allt-du-behoever-veta-om-Styr-Staell/FAQ.

8. Hyrestagarens skyldigheter vid användande av Hyrcykel
Utöver de generella villkor om anges i dessa Allmänna Villkor åtar sig en hyrestagare som tecknar hyresabonnemang och som använder en Hyrcykel följande:

8.1. Hyrestagaren skall följa alla gällande trafikregler.

8.2. Hyrestagaren ansvarar vid trafikolyckor för skada på sig själv, på andra personer och på egendom när hyrestagaren använder en Hyrcykel.

8.3. Hyrestagaren får inte använda en Hyrcykel under påverkan av alkohol eller droger eller av annan substans som försämrar möjligheten att hantera en Hyrcykel i trafik.

8.4. Hyrestagaren är personligen ansvarig för abonnemangskort, abonnemangskvitto, abonnemangskod, personlig PIN-kod och för uthämtad Hyrcykel. Abonnemangskort, abonnemangskvitto, abonnemangs-kod PIN-kod och Hyrcykel får inte lämnas ut till någon annan, upplåtas eller överlåtas av hyrestagaren. Borttappat eller stulet abonnemangskort/-kvitto skall omedelbart anmälas till JCDecaux Kundcenter på telefonnummer 031-227 227 eller till callcenter@jcdecaux.se. Vid brott mot denna bestämmelse ansvarar hyrestagaren för missbruk av abonnemangskort/-kvitto och/eller Hyrcykel intill dess anmälan sker. Borttappat eller stulet abonnemangsbevis ersätts under de villkor som anges i punkt 3.4. ovan.

8.5. Hyrcykel skall alltid uthämtas och återlämnas i valfritt cykelställ på en Terminal. Cyklarna är i gott skick då JCDecaux placerar dem i ett cykelställ och JCDecaux ser till att de underhålls och repareras regelbundet. Hyrestagaren skall utan dröjsmål ta kontakt med JCDecaux Kundservice om denne upptäcker större skador eller fel på Hyrcykel.

8.6. Hyrestagare får använda Hyrcykeln under högst ett dygn dag vid varje tillfälle vilket innebär att Hyrcykeln skall vara återlämnad i ett cykelställ tillhörande Hyrcykelsystemet senast inom 24 timmar efter att Hyrcykeln uthämtades. Underlåtenhet att lämna tillbaka Hyrcykeln i rätt tid eller annat missbruk av Hyrcykel i strid med hyresvillkoren medför att abonnemangskortet spärras för resterande abonnemangsperiod.

8.7. Det är inte tillåtet att använda eller transportera Hyrcykeln utanför Göteborgs stad.

8.8. Om Hyrcykeln parkeras utanför systemets cykelställ sker det helt och hållet på hyrestagarens ansvar.

8.9. Tjänsten Styr och Ställ är tillgänglig endast för personer som fyllt 18 år, eller för personer mellan 14-17 år med målsmans tillstånd. Personer under 14 år får inte använda Hyrcyklar i systemet Styr och Ställ.

8.10. Vid återlämnande av Hyrcykel skall denna sättas tillbaka i valfritt cykelställ som är i drift och ingår i systemet. Hyrestagaren skall tillförsäkra att Hyrcykeln återlämnas på ett korrekt sätt och i rätt tid.

9. Tvister
Dessa allmänna villkor skall tillämpas och tolkas enligt svensk lag. Eventuella tvister avseende tillkomsten, tillämpningen av dessa allmänna villkor och av tecknade abonnemangsavtal samt avseende nyttjande av Tjänsten Styr och Ställ ska handläggas av behörig allmän domstol i Sverige.
Vid alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden hänvisar vi till the European online dispute-resolution platform https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Använd callcenter@jcdecaux.com för att kontakta JCDecaux Sverige AB.

10. Ändring av de Allmänna Villkoren
Hyrestagare informeras fortlöpande om ändringar av och tillägg till dessa Allmänna Villkor på JCDecaux Hyrcyklars terminalskärmar och på webbplatsen www.styrochstall.se. Det åligger hyrestagaren att själv hålla sig informerad om vid var tidpunkt gällande hyresvillkor.
Dessa allmänna villkor gäller från och med den 2018-05-22

Vid tvist

De allmänna villkor skall tillämpas och tolkas enligt svensk lag. Eventuella tvister avseende tillkomsten, tillämpningen av de allmänna villkor och av tecknade abonnemangsavtal samt avseende nyttjande av Tjänsten Styr och Ställ ska handläggas av behörig allmän domstol i Sverige.

Vid alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden hänvisar vi till the European online dispute-resolution platform https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Använd callcenter@jcdecaux.com för att kontakta JCDecaux Sverige AB.

Jag har förlorat min PIN-kod, vad ska jag göra?

Du som är årskortsabonnent går in på Styr & Ställs hemsida och fyller under fliken ”kontakt” i formuläret gällande frågor och sänder, så kommer en ny PIN- kod att skickas till dig via e-post.

Alternativet är att kontakta Callcenter på tel: 031-227 227, som hjälper dig att få tillgång till PIN- kod.

Är det nödvändigt att teckna en allmän ansvarsförsäkring för att använda tjänsten?

Du är inte försäkrad av leverantören när du använder hyrcykelsystemet. Användandet sker alltså helt på egen risk. Om du inte redan har en ansvarsförsäkring råder vi dig att teckna en sådan.

Vad ska jag göra om cykeln eller mitt kort försvinner eller blir stulet?

Meddela vid händelse av olycka Styr & Ställs Callcenter så fort som möjligt på tel: 031-227 227. Kom ihåg att fram tills dess att cykeln har blivit fastlåst i ett ställ på en station är den fortfarande under ditt ansvar.


Vad ska jag göra om en olycka inträffar med en cykel?

Meddela Call Centret så fort som möjligt. Ända tills cykeln blivit fastlåst i ett ställ är den fortfarande under ditt ansvar.

Vad är de allmänna villkoren för tillgång och användning?

De allmänna villkoren för tillgång och användning av hyrcykelsystemet, informerar dig om dina rättigheter och skyldigheter som du har vid användande av tjänsten.
Innehavare av såväl årsabonnemangskort som tredagarsabonnemang är skyldiga att acceptera de allmänna villkoren, för att erhålla tillgång till tjänsten.

Är mina personliga uppgifter skyddade på webbplatsen?

Webbplatsen skyddar dina personliga och konfidentiella uppgifter. Andra webbanvändare kommer varken ha tillgång till ditt abonnemangsnummer eller till din PIN- kod då de loggar in efter dig.
 
Mitt konto
Mina stationer

Sök stationer    

Hitta en station och lägg den i dina favoriter!