Abonnemang

Registrera dig online, det är enkelt, snabbt och säkert!

  Abonnera

Vanliga frågor gällande Styr & Ställs tjänst besvaras här.

Kort Ta reda på mer om priser på säsongs- och 3-dagarskort, cykeltider, deposition m m.

Jag har ett nytt Västtrafikkort, vad gör jag då?

- Du måste få en ny aktiveringskod. Genom att logga in och välja alternativet "Jag vill aktivera mitt nya kort" under fliken ”Mitt abonnemang” så skickas en ny aktiveringskod till din epost adress. Du kan även kontakta callcentret på 031- 227 227 eller maila callcenter@jcdecaux.se.

Vad har jag för abonnent ID nr?

- När du abonnerade förra året så fick du ett bekräftelsemail med abonnent IDt i. Har du glömt det så kan du antingen klicka på "Glömt abonnent ID" under "Mitt konto" eller kontakta callcentret på 031- 227 227 eller maila callcenter@jcdecaux.se.


Har du ett temporärt ID?

Väntar du på att få ett kort skickat till dig och har ett temporärt ID?
För att kunna hyra en cykel måste du gå till en station och trycka alternativ "2 Hämta ut en cykel", välj sedan alternativ "1 Har du ett 3-dagarskort?", du kommer då att efterfrågas ditt temporära ID nr, din pin kod samt att bekräfta de allmänna vilkoren. När du gjort det kommer du till en meny där du kan hyra en cykel.

Hur kommer mitt konto att debiteras?

Ett 3-dagarskort kostar 25 kr och ett säsongskort kostar 75 kr och betalas i med betal- eller kreditkort.

Vid tecknande av abonnemang godkänner du att leverantören har rätt att begära minst 2500 kr och maximalt 8000 kr om cykeln inte återlämnats inom 24 timmar.

Båda korten tillåter att du hyr en cykel så många gånger du önskar under den period som omfattas av ditt abonnemang.

Överskrids den första kostnadsfria halvtimman debiteras avgiften för 3-dagarskort i slutet av abonnemangstiden och för säsongskort månadsvis.

Är det möjligt att välja startdatum för mitt kort?

Vid köp av ett 3-dagarskort påbörjas din hyrperiod från och med det ögonblick då du köper biljetten vid terminalen.

Säsongsabonnemanget har en fast hyrperiod och börjar gälla samma dag som kortet tecknas. Kortet kommer att skickas till adressen som anges vid tecknandet av abonnemanget. Om du inte mottagit ditt säsongsabonnemangskort inom 14 dagar, var vänlig att kontakta Callcenter på tel: 031-227 227.

Hur kopplar jag mitt Västtrafikkort till mitt Styr- och Ställkonto efter att jag har beställt abonnemang?

-Gå till en terminal och håll fram ditt Västtrafikkort på den blåa skärmen
-Ange tryckval 2 på skärmen
-Ange ditt AbonnemangsID
-Ange din Aktiveringskod
-Ange den pinkod du valde vid registreringen.
Klart!
AbonnemangsID, Akriveringskod samt pinkod finns i abonnemangskvittot.
Nu är ditt kort aktiverat och redo för att användas!”

Hur betalar jag om jag cyklat längre än de gratis 30 minutrarna?

Om du har säsongskort kommer ditt konto att debiteras månadsvis för varje gång du dragit över tiden.

Om du har 3-dagarskort och har hyrt en cykel längre än en 30 minuter kommer avgiften automatiskt att dras från ditt bankkort i slutet av hyrperioden.

Tänk på att du kan fortsätta cykla gratis efter 30 minuter om du ställer tillbaka cykeln i en station, väntar 2 minuter och sedan hämtar ut en ny cykel.

Vad är skillnaden mellan kortavgift och serviceavgift?

När du tecknar ett säsongskort (75 kr) eller ett 3-dagarskort (25 kr) är de första 30 minutrarna gratis. Efter den första halvtimman tillkommer en avgift som stegvis ökar. Se prissättningen nedan:

Avgifter för cykeluthyrning:
0-30 minuter: Kostnadsfritt
30-60 minuter: 10 kr
60-90 minuter: 20 kr
90 minuter --> : 40 kr för varje ny påbörjad 30 minuters period.

Stationer Här får du svar på frågor om hur cykelställen på stationerna används, hur man låser fast en cykel etc.

Vad händer om en station är full och jag inte kan återlämna min cykel?

Logga in på terminalen med ditt säsongsabonnemangskort eller med din tredagarsabonnemangskod, så kommer du att få 15 kostnadsfria minuter på dig att ta dig till närmaste station med tillgängliga cykelställ, samt en lista över tillgängligheten av cyklar vid närliggande stationer.

Hur låser jag cykeln?

Varje cykel är utrustad med ett antistöldlås som återfinns i cykelkorgen. Dock är en rekommendation att som huvudregel alltid låsa fast cykeln i en cykelställshållare på en station. Men om du trots allt vill låsa cykeln någon annanstans för en kortare period finns möjlighet till detta genom antistöldlåset.

Behöver du låsa cykeln för en kort period gör du såhär:
Ta låsvajern ur cykelkorgen och snurra den runt ett fast föremål.
Placera därefter låsvajerns ände i hållaren som är placerad bredvid metallåset.
När den tryckts in korrekt lossnar nyckeln, som dras rakt ut efter låsning.
För att frigöra cykeln, sätt tillbaka nyckeln i hållaren och vrid försiktigt medurs.
Du kan nu frigöra trådvajern och lägga tillbaka den i cykelkorgen.
Det är du som har ansvar för cykeln tills dess att du låser fast den vid en cykelställshållare vid en station.

Hur länge måste jag vänta innan jag kan ta en ny cykel?

När du låst fast en cykel i ett ställ vid en station, måste du vänta i 5 minuter innan du kan hyra en annan cykel. Tillgängligheten för många användare främjas genom 5 minuters väntetid mellan återlämnandet och hyrning av en ny cykel.

Är sadlarna justerbara?

Sadlarna är justerbara och bör ställas in på höjd som passar dig, innan du påbörjar din resa.
Följ stegen nedan för höja och sänka sadeln:
Justerinsspaken för sadeln finns precis under sadeln.
Frigör spaken för genom att dra den bakåt.
Sadeln kan nu flyttas upp och ner, för att anpassas individuellt.
För att säkra sadeln skall du trycka tillbaka spaken helt, till utgångsläget.
Du bör kontrollera att spaken är fastgjord så att sadeln är fixerad, även om sadeln är i din höjd redan när du hämtar ut cykeln.
Genom att rotera den cirkulära vingmuttern på vänster sida ändras spänningen på spaken, vilket gör det lättare eller svårare att låsa spaken. Detta måste göras föra att justera den kraft som krävs för att låsa spaken vid lämplig nivå och för att säkerställa att sadeln kvarhålls i önskad höjd.

Hur kan jag kontrollera tillgängligheten för ställ och cyklar på stationerna?


Varje terminal har en stationskarta. Du kan även titta på stationskartan som finns på webbplatsen.

Kan jag använda en cykel i mer än en dag?

Hyrcykelsystemet tillåter att du hyr en cykel i högst 24 timmar i sträck. Systemet är framtaget för korta resor med cyklar som är tillgängliga för alla över 15 år att använda.
Om du inte återlämnar din cykel inom 24 timmar kommer en deponeringsavgift på 2500 kronor automatiskt att dras från ditt betalkort eller bankkonto.

Cykelstället visar att jag inte har återlämnat min cykel, trots att jag har gjort det. Vad ska jag göra?

När du återlämnar en cykel vid en station kommer en ljudsignal beståendes av två pip, samt en grön indikatorlampa att bekräfta att cykeln är fastlås.
Om du ej hör två pip och ser en grön indikatorlampa, försök igen. Fungerar det fortfarande inte, var då vänlig att kontakta Call Center (031-227 227) och lämna information om cykeln, ställets och stationens nummer. Du kommer då att få rådgivning om hur du skall gå tillväga.

Vad är skillnaden mellan min cykel och en Styr & Ställ cykel?

Styr & Ställ cyklarna är utformade för stadskörning. De har ett växelsystem som är designat för att eliminera problem som kan uppstå med cykelkedjan. Samtliga kablar är integrerade i cykelramen. Cyklarna är dessutom utrustade med en sadel som går att justera manuellt, utan verktyg. Därmed kan alla som uppnått 150 cm och fyllt 15 år använda cyklarna.

Hur kontrollerar jag att cykeln är låst på rätt sätt?

När du är klar med din resa söker du närmaste station med tillgängliga cykelställ.
En ljudsignal bestående av två pip och en grön indikatorlampa bekräftar att det är låst på rätt sätt och din återlämning är klar.
Om det inte finns några tillgängliga cykelställ vid stationen använd terminalen för att hitta en närliggande station med
lediga platser och du kommer att få 15 kostnadsfria minutrar att ta dig dit.
Om du inte kan låsa cyklarna korrekt var god försök igen vid ett annat ledigt cykelställ, i annat fall kontakta I annat fall kontakta Callcenter på 031-227 227.
En rådgivare kommer att instruera dig om hur du ska gå till väga.

Generella frågor Vad ska jag göra i händelse av stöld eller olycka? FAQ ger dig information om hur du ska gå tillväga om problem uppstår.

Vid tvist

De allmänna villkor skall tillämpas och tolkas enligt svensk lag. Eventuella tvister avseende tillkomsten, tillämpningen av de allmänna villkor och av tecknade abonnemangsavtal samt avseende nyttjande av Tjänsten Styr och Ställ ska handläggas av behörig allmän domstol i Sverige.

Vid alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden hänvisar vi till the European online dispute-resolution platform https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Använd callcenter@jcdecaux.com för att kontakta JCDecaux Sverige AB.

Jag har förlorat min PIN-kod, vad ska jag göra?

Du som är säsongskortsabonnent går in på Styr & Ställs hemsida och fyller under fliken ”kontakt” i formuläret gällande frågor och sänder, så kommer en ny PIN- kod att skickas till dig via e-post.

Alternativet är att kontakta Callcenter på tel: 031-227 227, som hjälper dig att få tillgång till PIN- kod.

Är det nödvändigt att teckna en allmän ansvarsförsäkring för att använda tjänsten?

Du är inte försäkrad av leverantören när du använder hyrcykelsystemet. Användandet sker alltså helt på egen risk. Om du inte redan har en ansvarsförsäkring råder vi dig att teckna en sådan.

Vad ska jag göra om cykeln eller mitt kort försvinner eller blir stulet?

Meddela vid händelse av olycka Styr & Ställs Callcenter så fort som möjligt på tel: 031-227 227. Kom ihåg att fram tills dess att cykeln har blivit fastlåst i ett ställ på en station är den fortfarande under ditt ansvar.


Vad ska jag göra om en olycka inträffar med en cykel?

Meddela Call Centret så fort som möjligt. Ända tills cykeln blivit fastlåst i ett ställ är den fortfarande under ditt ansvar.

Vad är de allmänna villkoren för tillgång och användning?

De allmänna villkoren för tillgång och användning av hyrcykelsystemet, informerar dig om dina rättigheter och skyldigheter som du har vid användande av tjänsten.
Innehavare av såväl säsongsabonnemangskort som tredagarsabonnemang är skyldiga att acceptera de allmänna villkoren, för att erhålla tillgång till tjänsten.

Är mina personliga uppgifter skyddade på webbplatsen?

Webbplatsen skyddar dina personliga och konfidentiella uppgifter. Andra webbanvändare kommer varken ha tillgång till ditt abonnemangsnummer eller till din PIN- kod då de loggar in efter dig.
 
Mitt konto
Mina stationer

Sök stationer    

Hitta en station och lägg den i dina favoriter!

Kontakt

Vid frågor om tjänsten ring

031- 227 227

           

callcenter@jcdecaux.com